သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Thursday, May 31, 2012

ရုိဟင္ဂ်ာ ျပသနာလား။ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈလား။
ရုိဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈ အစြန္းေရာက္ အယူအဆကုိ အကြက္က်က် ေပါင္းစပ္ကာ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကုိ ကုလားေတြအျဖစ္ သိမ္းၿကုံးေရာေမႊျပီး ရွစ္ေလးလုံးအုပ္စုထဲက ငါခ်င္းထပ္ မေအႏွမ ကုိင္တုတ္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားသူမ်ားရဲ့ အယုတၱ အနတၱ စာေတြၾကားမွာ ကုိခုိင္လင္းရဲ့ စာက သဘာဝက်က်ျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးထားတဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕ ပါတဲ့အတြက္ ၿကုိဆုိပါတယ္။ အခိ်ဳ႕သူမ်ားဟာ အေၾကာင္းအရာကုိ အမ်ားလက္ခံႏုိင္ေအာင္ ဓမၼဒိဌာန္က်က် က်ိဳးေၾကာင္းျပ ေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္း အားနည္းလာတဲ့အခါမွာ လူကုိ (သုိ႔) လူ႔အစုအေဝးကုိ အလြယ္လမ္းလုိက္ ပုတ္ခတ္တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ေဇာင္းေပးလာတတ္ပါတယ္။

ကုိခုိင္လင္းက ေရးပါတယ္ (ပူးတဲြ)။ ဆိုေတာ့  ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ အုပ္စုေတြ အေနနဲ ့ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ တကယ္တမ္း သစၥာရွိရင္ က်ဳပ္တို႔ ဘဂၤလီမ်ားကို ယေန႔မွစ၍ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာင္းလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒီအဆုိက အသစ္အဆန္း တစ္ခုေပဘဲ။ အျခားသူမ်ား ဘယ္လုိ ျမင္မယ္၊ သေဘာထားမယ္ဆိုတာက စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ကုိခုိင္လင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ေရးကိစၥ အပါအ၀င္  တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ တက္လွမ္းတဲ့ ကာလေတြမွာလည္း ဒီကိစၥကို မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းရမယ္ေပါ့ စသည္ျဖင့္ ေရးတာေတြ ဖတ္ရတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ၾကည့္ရင္ ဒီကိစၥဟာ ဟုတ္သလို ထင္ရေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥကို လက္ခံလာေအာင္ က်ံဳးသြင္းျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေတြ ့ရမွာျဖစ္တယ္။

ဒါကေတာ့ သိပ္မရွင္းဘူးဗ်ာ။ ျပီးခဲ့တဲ့လကဘဲ ဆရာေဒါက္တာဦးေအးခ်မ္းႏွင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ ေဝါဟာရႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ ခုိင္မာတဲ့သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ ေနရာမေရြး ညင္းခ်က္ ထုတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆရာက ေျပာျပပါတယ္။ academic discussionတစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ၿကုိးစားေန ပါတယ္။ ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းတာကုိ ကုိခုိင္လင္းက အပစ္လုိ႔ ျမင္ သလားဗ်ာ။ ျပသနာေတြ ကုိ ေတြ႔ ဆုံ ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္း ဖုိ႔ ေျပာဆုိတာမိ်ဳးကို မေျဖရွင္းရဲ သူမ်ားကသာ ဆန္႔က်င္ၾကရမွာပါ။ ဘက္ေပါင္းစုံက သမုိင္း အေထာက္ အထားေတြႏွင့္ ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းပဲြကုိ သမုိင္းလိမ္သူေတြကသာ စုိးရိမ္ၾကမွာပါ။ သမုိင္းခုိင္ခန္႔တဲ့ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား က ရုိဟင္ဂ်ာျပသနာ ကုိ အခ်ိန္၊ ေနရာမေရြး ေျဖရွင္းရဲသူမ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္နားလည္ထားပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြရဲ့ သေဘာထားကုိ ကုိခုိင္လင္းက ေမးခြန္းထုတ္ ထားပါ တယ္။ ျမန္မာမြတ္ စလင္ေတြရဲ့ အျမင္က အဖုံး၊ အကြယ္မရွိ၊ အပုံး၊ အဝွက္မရွိ၊ အင္မတန္ ရုိးရွင္းပါတယ္၊ ကုိခုိင္လင္း။ ဒါကုိ မေျပာခင္ ျမန္မာမြတ္ စလင္ဆုိတာကုိ အရင္ နားလည္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိတာ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္တဲ့ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ဗမာ၊ ကယားစသူေတြက ဆင္းသက္လာသူမ်ားက လူမ်ားစုႀကီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူေနမႈစနစ္ ဓေလ့၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊ ဘာသာစကားက အစ တူညီတဲ့ တိုင္းရင္း သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီအခ်က္ကုိ အက်ယ္ေဆြးေႏြးလုိလွ်င္ သီးျခားေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။ ၿကုိဆုိလွ်က္ပါ။) ျမန္မာမြတ္စလင္ အမ်ားစုႀကီးရဲ့ ဘုိး၊ ဘြား၊ ဘီ၊ ဘင္ေတြကလည္း ဗုဒၶဘာသာေတြ ျဖစ္ၾကတာမုိ႔ ဒီျမန္မာမြတ္စလင္ေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္အရ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေနၾကေသာ္လည္း သူတုိ႔ေသြးထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ေသြးေတြ ရွိေနတာကုိ ဘယ္သူမွ ညင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီျမန္မာမြတ္စလင္ေတြဟာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားကုိလည္း ေလးစား ၾကည္ညုိသူ မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကုိလည္း ျမတ္ႏုိး က်င့္သုံးသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာေပၚျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ေထာင္စုေပၚျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြရဲ့ သေဘာထားက ရခုိင္အပါ အဝင္ ျမန္မာတုိင္း ရင္းသားေပါင္း စုံရဲ့ သေဘာထားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကဲြ အဟ ထူးမရွိပါ။ အခ်ိန္မေရြး စိန္ေခၚႏုိင္ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ၁၉၉၀အမတ္ ဦးေက်ာ္မင္းကုိ NLD အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ CRPPမွာ အဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္ လက္ခံထားပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာအေနႏွင့္ ဆုိတာထက္ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ လက္ခံထားတာပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ အင္အယ္လ္ဒီရဲ့ တရားဝင္ေပၚလစီက “ရုိဟင္ဂ်ာဆုိသူေတြက သူတုိ႔ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လုိ႔ ေခၚေစခ်င္တဲ့အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေခၚမယ္။ ႏုိင္ငံသားေတြအျဖစ္ ဆက္ဆံမယ္။ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ မျဖစ္ကုိ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မယ္” ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဒီအတုိင္းဘဲ သေဘာရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဝႏွင္းပြင့္သုံသာမက၊ အင္အယ္လ္ဒီေကာ၊ ရခုိင္အပါအဝင္ အျခားတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကေကာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ ဆက္ဆံ အေထာက္အကူျပဳတာကုိ ကုိခုိင္လင္းက (တဘက္မွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ အုပ္စုေတြကို အားေပး ကူညီေနတဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မဆို တိုင္းျပည္ရဲ့ ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။) လုိ႔ဆုိလုိက္ျခင္းကေတာ့ သိပ္အစြန္းေရာက္လြန္း ေနပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုလက္ထက္က မဲႏုိင္ခ်င္လုိ႔ ဘဂၤလီကုလားေတြကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ (အဲဒီတုန္းက ရုိဟင္ဂ်ာအသံလႊင့္ အစီအစဥ္ကုိ တုိင္းရင္းသား အသံအစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္း လႊြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားသား အစီအစဥ္မွာသာ လြႊင့္ခဲ့တယ္ဆုိတာက လုံးဝ မမွန္ပါ။)

ဒါဆုိရင္ ဦးႏုေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးႏွင့္ ဦးေနဝင္း ၂၆ႏွစ္လုံးမွာ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ဘဲ နဝတေခတ္မွသာ ကုိးကန္႔ (၁၀၀% တရုပ္)ေတြကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္တာကုိေကာ တုိင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာျပသနာႏွင့္ အတူ မကန္႔ကြက္ သင့္ၾကေပဘူးလားဗ်ာ။ ဘဂၤလားဒက္က သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ ရွိေပမဲ့ တရုပ္က သန္း ၁၃၀၀ေက်ာ္ ရွိတယ္ေလ။ အမ်ိဳးသားေရး ဦးဝင္းႏုိင္က အခုအတုိင္းသြားေနရင္ လာမည့္ ႏွစ္ငါးဆယ္မွာ ဗမာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ တရုပ္ေသြးမပါတဲ့ ဗမာစစ္စစ္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကုိ လက္ထပ္ဖုိ႔ဆုိတာက မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုပ္ေတြကုိေကာ၊ တရုပ္ျပည္က တရုပ္ျပည္သူေတြကုိေကာ မုန္းတီးတဲ့သေဘာႏွင့္ က်ေနာ္ေရးေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ကုလားမ်ိဳမ်ိဳ၊ တရုပ္မ်ိဳမ်ိဳ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ေရွ႕တန္းက ကာကြယ္ၾကမွာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားသည္ ကုလားမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကုိ ကုလားလုိ႔ တည့္တည့္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေစာင္းခ်ိတ္လုိ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚေနတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ မင္းတုိ႔ နာလည္း ဂရုမစုိက္ဘူး။ ငါေခၚခ်င္သလို ေခၚမယ္ဆုိသူမ်ားကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဝမ္းနည္းပါတယ္အျပင္ ေျပာစရာ မရွိပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနတာ၊ ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ားစုျဖစ္ေနတာ ကုိ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ မွန္သမွ်ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မခံပါေၾကာင္းကုိေတာ့ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေျပာလုိပါတယ္။

ကုလားႏွင့္ေတာ့ ျဖဲေျခာက္ျပီး တစ္ဖက္က ျမန္မာျပည္ကုိ တရုပ္ျမိဳသြားေအာင္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ တံခါးဟ ေပးေနသူမ်ားကုိ ေျပာလုိတာက၊ ဟုိးေခတ္ကာလက ေဆးေၾကညာတစ္ခုမွာ “ေအာင္ေဇယ် ကတုိးႏွာ တန္ခုိးျဖာေတာ့ ဟတ္ခ်ိဳး ဟတ္ခ်ိဳး” ဆုိျပီး ရွိခဲ့ပါတယ္။

တရုပ္နဂါးႀကီး (ျခေသၤ့ႀကီး မဟုတ္) ေၾကာက္လုိ႔ ႏွာေစးေနသူမ်ား ရွာေဖြ သုံးစဲြၾကပါကုန္။


ေအာင္ထီ                                                                                                                         ႏုိဝဘၤာ ၉၊ ၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment