သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Wednesday, November 21, 2012

"ရခိုင္ျပည္မွာ ရွိတဲ့ မုစ္လင္မ္ေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ က်ဳပ္လဲ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူး။"သမၼတႀကီး စပ္ေရႊသိုက္


ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး သမၼတႀကီး စပ္ေရႊသိုက္
************************************

"ရခိုင္ျပည္မွာ ရွိတဲ့ မုစ္လင္မ္ေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ က်ဳပ္လဲ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူး။"

ကုိးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသမၼတႀကီး၏သား Tiger Yawnghwe ၏ အီးေမးလ္မွ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္

အဂၤါေန႔

Credit to U Ba SeinNo comments:

Post a Comment