သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Sunday, June 17, 2012

ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္အေပၚဆင္ႏြဲခဲ႔ေသာ နဳိင္ငံေတာ္အဆင္႔တရားမဲ႔မွဳမ်ား


Page-1


Page-2

Page-3

Page-4

Page-5

No comments:

Post a Comment