သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Tuesday, January 29, 2013

ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္

 photo.
ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္
=======================

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဖြဲ့အစည္းအခ်ို့၊ သံဃာအခ်ို့နွင့္ စာနယ္ဇင္းအခ်ို့တို့မွ မမွန္မကန္သတင္း မ်ားနွင့္ အစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူလူထု အထင္အျမင္လြဲမွားေစမည့္ သတင္းနွင့္ ေျကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါသတင္းနွင့္ ေျကညာခ်က္တို့တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ KIA ဌာနခ်ုပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာအနီးဝန္းက်င္ကို ဆက္လက္၍ စစ္ေရးအရ ထိုးစစ္ဆင္ေနေျကာင္း သတင္းမ်ားကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ ေဇာင္းေပး၍ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ တရားဝင္မီဒီယာမ်ားတြင္ KIA ဘက္မွ အျကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားနွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္မႈမ်ား၊ စစ္ေရးနွင့္ မဆိုင္ေသာ အရပ္ဘက္ လမ္း၊ တံတားမ်ားစြာကို ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားပါလ်က္ ယင္းအျဖစ္မွန္ သတင္းမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပုျပီး မမွန္မကန္ သတင္းမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေနေျကာင္း ေတြ့ရွိရပါသည္။ ယင္းသို့ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူနွင့္ နိုင္ငံတကာ၏ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ ပါသည္။

၃။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိုးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို ဦးထိပ္ထားလ်က္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားနွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ေစတနာမွန္ျဖင့္ အစဉ္တစိုက္ ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ KIO/KIA အဖြဲ့မွလြဲ၍ က်န္အဖြဲ့မ်ားနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ ရရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို့ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရနိုင္ရန္ တပ္မေတာ္သည္ အစိုးရနွင့္ထပ္တူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားစြာျဖင့္ လိုက္ပါျကိုးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့သည္ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ လံုျခံုေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၂ ဦးနွင့္ စစ္သည္ ၁ ဦးတို့အား အေျကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ရာ ゞင္းကိစၥအား ေျဖရွင္းရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္မွ အေျခခ် စစ္ဗ်ူဟာမႉး ဦးစီးအဖြဲ့အား ေစာင့္ျကိုတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို စတင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ခုခံကာကြယ္ရံုမွအပ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ား မျပုလုပ္ရန္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ညွြန္ျကားခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိက်စြာ လိုက္နာခဲ့ပါသည္။ KIA တို့သည္ တပ္မေတာ္၏ ခုခံကာကြယ္ရံုသာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ အခြင့္အေရးယူ၍ မိမိ တပ္စခန္းမ်ားအား လာေရာက္ ေနွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေျကာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မိုင္းအသံုးျပု တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အင္အားစုစည္း၍ ေစာင့္ျကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း တို့ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ/ စစ္သည္အမ်ားအျပား က်ဆံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါသည္။

၆။ KIAတို့သည္ ယင္းသို့ တပ္မေတာ္အား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ စစ္ေရးနွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အရပ္ဘက္ လမ္း၊ တံတား၊ လွ်ပ္စစ္တာဝါတိုင္နွင့္ အစိုးရ အေဆာက္အအံု မ်ားစြာတို့ကို တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ့ မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံ အရပ္သားမ်ားစြာကိုလည္း အေျကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၇။ KIA တို့သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူတို့ အဓိက အားထားသြားလာ ေနရသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေျကာင္းျကီးမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ထိန္းခ်ုပ္ထားခဲ့ပါသည္။ လမ္းေျကာင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္ပိတ္ဆို့ေနမႈေျကာင့္ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈမျပုနိုင္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူတို့မွာ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးျခင္း၊ ကုန္ေဈးနႈန္း ျကီးျမင့္ျခင္း၊ ေဆးဝါးမလံုေလာက္၍ ေရာဂါဘယ ထူေျပာျခင္း စသည့္ ဒုကၡမ်ိုးစံု ေတြ့ျကံုခံစားေနရပါသည္။

၈။ KIA တို့သည္ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပုသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းမျကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမစ္ျကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမျကီးအား ပိတ္ဆို့ထားသည့္အျပင္ ယင္းလမ္းမျကီးအနီး လဂ်ားယန္ေဒသရွိ မိမိတပ္မေတာ္ စခန္းအားလည္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လမွ စတင္ကာ ဝိုင္းရံ ပိတ္ဆို့ထားျခင္း၊ စခန္းသို့ ရိကၡာပို့ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေျကာင္းမ်ားကို ခ်ံုခိုတိုက္ခိုက္ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါသည္။

၉။ ေဖာ္ျပပါ KIA တို့၏ အျကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေျကာင့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန့မွ စတင္၍ ပြိုင့္-၇၇၁ ေတာင္ကုန္းအပါအဝင္ လဂ်ားယန္ေဒသရွိ KIA ေျခကုပ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္က ရွင္းလင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းသို့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာ စစ္ဆင္ေရးသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လံုျခံုေခ်ာေမြ့ေစေရးနွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္အား ေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိေသာ KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ကို တပ္မေတာ္၏ မူလတာဝန္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းနွင့္ လဂ်ားယန္ တပ္စခန္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျကံုေတြ့ေနရေသာ ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈ၊ KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ား ဝိုင္းရံထားမႈတို့မွ ကယ္တင္ခဲ့ရသည့္ အကန့္အသတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ စစ္သည္မ်ား လံုျခံုေရးနွင့္ ျမစ္ျကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမျကီး လံုျခံုေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကန့္သတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိျပီး ျဖစ္ေသာေျကာင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၆ နာရီမွ စတင္ျပီး လဂ်ားယန္ေဒသရွိ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း KIA တို့ဘက္မွ တပ္မေတာ္ စစ္ေျကာင္း အေျချပုရာ ေနရာမ်ားသို့ လာေရာက္ေနွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ အတြက္ လိုအပ္သလို ခုခံပစ္ခတ္ခဲ့ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအရွိန္ ေလ်ာ့က်ျပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ၍ ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားနိုင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ အထူးလိုလားပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကိုလည္းျကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျကား ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ KIA အေနျဖင့္လည္း နိုင္ငံေတာ္နွင့္ တပ္မေတာ္ ကဲ့သို့ပင္ ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ လိုလားမႈရွိရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

၁၂။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးေပါင္းစံုတို့ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဖြဲ့စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ျဖစ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို ဦးစားေပးသည့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ျခင္း တို့ေျကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး၏ ေဘးကင္း လံုျခံုေရးကိုပို၍ လိုလားပါသည္။

၁၃။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ လံုျခံုေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လံုျခံုေခ်ာေမြ့ ေစေရး၊ နယ္ေျမေဒသ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္မႈနွင့္ စစ္ေရးအရ ျပန္လည္ တံု့ျပန္မႈမ်ားကို မလွြဲမေရွာင္သာ ျပုလုပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညွြန္ျကားခ်က္ ျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပုလုပ္ရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာသြားမည္ ျဖစ္သလို KIO/ KIA ဘက္မွလည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ ေလးစားလိုက္နာသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၁၄။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမလံုျခံုေရးအရ ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာမ်ားသို့ ေျပာင္းေရွြ့ ေနထိုင္ရသူမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးေနသကဲ့သို့ အထူးသျဖင့္ ပူတာအို ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ ေလယာဉ္မ်ားနွင့္ပါ ကူညီပို့ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၁၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အလို့ငွာ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးေရး အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ KIO/ KIA အဖြဲ့ထံသို့ အျကိမ္ျကိမ္ ကမ္းလွမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းသာမက နိုင္ငံအဝန္း ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ KIO/ KIA အဖြဲ့ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးနွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေပၚ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္.

ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္
ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္
=======================

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဖြဲ့အစည္းအခ်ို့၊ သံဃာ အခ်ို့နွင့္ စာနယ္ဇင္းအခ်ို့တို့မွ မမွန္မကန္ သတင္း မ်ားနွင့္ အစိုးရ နွင့္တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူလူထု အထင္အျမင္လြဲမွားေစ မည့္ သတင္းနွင့္ ေျကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါသတင္းနွင့္ ေျကညာခ်က္တို့တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ KIA ဌာနခ်ုပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာအနီးဝန္းက်င္ကို ဆက္လက္၍ စစ္ေရးအရ ထိုးစစ္ဆင္ေနေျကာင္း သတင္းမ်ားကိုသာ တစ္ဖက္ သတ္ ေဇာင္းေပး၍ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ တရားဝင္မီဒီယာမ်ားတြင္ KIA ဘက္မွ အျကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားနွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္ သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္မႈမ်ား၊ စစ္ေရးနွင့္ မဆိုင္ေသာ အရပ္ဘက္ လမ္း၊ တံတားမ်ားစြာကို ဖ်က္ဆီး ခဲ့မႈ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားပါလ်က္ ယင္းအျဖစ္မွန္ သတင္း မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပုျပီး မမွန္မကန္ သတင္းမ်ားကို သာ ေဖာ္ျပေနေျကာင္း ေတြ့ရွိရပါသည္။ ယင္းသို့ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္ သူနွင့္ နိုင္ငံတကာ၏ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ ပါသည္။

၃။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိုးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို ဦးထိပ္ထားလ်က္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားနွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ေစတနာမွန္ျဖင့္ အစဉ္တစိုက္ ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ KIO/KIA အဖြဲ့မွလြဲ၍ က်န္အဖြဲ့မ်ားနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ ရရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို့ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရနိုင္ရန္ တပ္မေတာ္သည္ အစိုးရနွင့္ထပ္တူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားစြာျဖင့္ လိုက္ပါျကိုးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့သည္ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ လံုျခံုေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၂ ဦးနွင့္ စစ္သည္ ၁ ဦးတို့အား အေျကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ရာ ゞင္းကိစၥအား ေျဖရွင္းရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္မွ အေျခခ် စစ္ဗ်ူဟာမႉး ဦးစီးအဖြဲ့အား ေစာင့္ျကိုတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို စတင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ခုခံကာကြယ္ရံုမွအပ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ား မျပုလုပ္ရန္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ညွြန္ျကားခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိက်စြာ လိုက္နာခဲ့ပါသည္။ KIA တို့သည္ တပ္မေတာ္၏ ခုခံကာကြယ္ရံုသာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ အခြင့္အေရးယူ၍ မိမိ တပ္စခန္းမ်ားအား လာေရာက္ ေနွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေျကာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မိုင္းအသံုးျပု တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အင္အားစုစည္း၍ ေစာင့္ျကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း တို့ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ/ စစ္သည္အမ်ားအျပား က်ဆံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါသည္။

၆။ KIAတို့သည္ ယင္းသို့ တပ္မေတာ္အား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ စစ္ေရးနွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အရပ္ဘက္ လမ္း၊ တံတား၊ လွ်ပ္စစ္တာဝါတိုင္နွင့္ အစိုးရ အေဆာက္အအံု မ်ားစြာတို့ကို တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ့ မ်ားကို တိုက္ ခိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံ အရပ္သားမ်ားစြာကိုလည္း အေျကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၇။ KIA တို့သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူတို့ အဓိက အားထားသြားလာ ေနရသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေျကာင္းျကီးမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ထိန္းခ်ုပ္ထားခဲ့ပါသည္။ လမ္းေျကာင္း မ်ား ျပတ္ေတာက္ ပိတ္ဆို့ေနမႈေျကာင့္ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈမျပုနိုင္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူတို့မွာ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးျခင္း၊ ကုန္ေဈးနႈန္း ျကီးျမင့္ျခင္း၊ ေဆးဝါးမလံုေလာက္၍ ေရာဂါဘယ ထူေျပာျခင္း စသည့္ ဒုကၡမ်ိုး စံု ေတြ့ျကံုခံစားေနရပါသည္။

၈။ KIA တို့သည္ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပုသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းမျကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမစ္ျကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမျကီးအား ပိတ္ဆို့ထားသည့္အျပင္ ယင္းလမ္းမျကီးအနီး လဂ်ားယန္ေဒသရွိ မိမိတပ္မေတာ္ စခန္းအားလည္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လမွ စတင္ကာ ဝိုင္းရံ ပိတ္ဆို့ထားျခင္း၊ စခန္းသို့ ရိကၡာပို့ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေျကာင္းမ်ားကို ခ်ံုခိုတိုက္ခိုက္ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါသည္။

၉။ ေဖာ္ျပပါ KIA တို့၏ အျကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေျကာင့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန့မွ စတင္၍ ပြိုင့္-၇၇၁ ေတာင္ကုန္းအပါအဝင္ လဂ်ားယန္ေဒသရွိ KIA ေျခကုပ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္က ရွင္းလင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းသို့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာ စစ္ဆင္ေရးသည္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္မႈ လံုျခံုေခ်ာေမြ့ေစေရးနွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္အား ေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး လ်က္ရွိေသာ KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ကို တပ္မေတာ္၏ မူလတာဝန္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းနွင့္ လဂ်ားယန္ တပ္စခန္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျကံုေတြ့ေနရေသာ ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈ၊ KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ား ဝိုင္းရံထားမႈတို့မွ ကယ္တင္ခဲ့ရသည့္ အကန့္အသတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ စစ္သည္မ်ား လံုျခံုေရးနွင့္ ျမစ္ျကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္ စု လမ္းမျကီး လံုျခံုေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကန့္သတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိျပီး ျဖစ္ေသာေျကာင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၆ နာရီမွ စတင္ျပီး လဂ်ားယန္ေဒသရွိ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း KIA တို့ဘက္မွ တပ္မေတာ္ စစ္ေျကာင္း အေျချပု ရာ ေနရာမ်ားသို့ လာေရာက္ေနွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ အတြက္ လိုအပ္သလို ခုခံပစ္ခတ္ခဲ့ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအရွိန္ ေလ်ာ့က်ျပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ၍ ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားနိုင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ အထူးလိုလားပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကိုလည္းျကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျကား ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ KIA အေနျဖင့္လည္း နိုင္ငံေတာ္နွင့္ တပ္မေတာ္ ကဲ့သို့ပင္ ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ လိုလားမႈရွိရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

၁၂။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးေပါင္းစံုတို့ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဖြဲ့စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ျဖစ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို ဦးစားေပးသည့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ျခင္း တို့ေျကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး၏ ေဘးကင္း လံုျခံုေရးကိုပို၍ လိုလား ပါသည္။

၁၃။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ လံုျခံုေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လံုျခံုေခ်ာေမြ့   ေစေရး၊ နယ္ေျမေဒသ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္မႈနွင့္ စစ္ေရး အရ ျပန္လည္ တံု့ျပန္မႈမ်ားကို မလွြဲမေရွာင္သာ ျပုလုပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညွြန္ျကားခ်က္ ျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပုလုပ္ရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာသြားမည္ ျဖစ္သလို KIO/ KIA ဘက္မွလည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ ေလးစားလိုက္နာသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၁၄။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမလံုျခံုေရးအရ ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာ မ်ားသို့   ေျပာင္းေရွြ့ ေနထိုင္ရသူမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးေနသကဲ့သို့ အထူးသျဖင့္ ပူတာ အို ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ တပ္မေတာ္   ေလယာဉ္မ်ားနွင့္ပါ ကူညီပို့ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၁၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အလို့ငွာ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးေရး အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ KIO/ KIA အဖြဲ့ထံသို့ အျကိမ္ျကိမ္ ကမ္းလွမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းသာမက နိုင္ငံအဝန္း ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ KIO/ KIA အဖြဲ့ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား   ျပည္သူအားလံုးနွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေပၚ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္.

ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္

No comments:

Post a Comment