သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Tuesday, January 29, 2013

အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈ - စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပယ္ဖ်က္

photo.
ျပည္သူေတြကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတဲ့ အမိန္႔ေတြကို ပယ္ဖ်က္လာတဲ့အတြက္
ႀကိဳဆိုပါတယ္ ဟု ဦးဝင္းတင္ဆို

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉။

ယေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတႀကီးမွ အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈ အား ပယ္ဖ်တ္လိုက္
ေၾကာင္းပါရွိၿပီး အဆုိပါ ျပည္သူမ်ားအား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထား
သည့္ အမိန္႔မ်ား ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆို
ေၾကာင္း ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္က ျမန္မာ့ေခတ္သို႔
ေျပာၾကားသည္။

အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈ သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ
၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝိပိျပားမႈ တည္ေဆက္ေရး
အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အမိန္႔သည္ လက္ရွိ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေခတ္
ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ သမၼတမွ ပယ္
ဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ
သူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

"ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကို ယွဥ္တြဲၿပီးလုပ္ရ
မယ့္ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူကို ဟန္႔တား၊ ကန္႔သန္႔၊ ရန္လိုခ်င္တဲ့
ဥပေဒ ေတြဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ယွဥ္တြဲသြားမယ္
ဆိုတဲ့ သဓိဌာန္ မခိုင္မာဘူးဗ်။  အခုလို ျဖတ္သိမ္းလာတဲ့
အတြက္ေတာ့ ႀကိဳဆိုပါတယ္" ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကား
သည္။

၎ကပင္"ဒီလိုဥပေဒေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ထုတ္ခဲ့
တဲ့ ဥပေဒေတြပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့
ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေလာက္မွာ ျပည္သူကို ဒီလို ဥပေဒေတြနဲ႔
ကန္႔သက္ထားခဲ့တယ္။ အလားတူ ဒီလို ဥပေဒေတြကို
လည္း ရုပ္သိမ္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္ဗ်" ထပ္မံေျပာ
ၾကားသည္။

"သမၼတႀကီး ပယ္ဖ်က္လိုက္တာက အမိန္႔ေပါ့ေနာ္။ အဲတုန္း
ကထုတ္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတႀကီး အမိန္႔နဲ႔
ပယ္ဖ်က္လို႔ ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဥပေဒၾကေတာ့ ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္က စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္ရမဲ့ ဟာေတြ ရွိတယ္
ဥပေဒနဲ႔ အမိန္႔နဲ႔ ကြာတာေလးေတြ ရွိပါတယ္" ဟု ဦးရဲထြဋ္က
ဆိုသည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ သံုးသပ္၍ ေဆြးေႏြးၿပီး
ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳလုပ္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဥပေဒျပဳအာဏာက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာပဲရွိတဲ့
အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထိ တင္သြင္းရမွာ ျဖစ္တဲ့
အတြက္ ဒါက နည္းနည္းအခ်ိန္ယူရမွာေပါ့" ဟု ဦးရဲထြဋ္က
ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါ အမိန္႔ ၂/၈၈ (ခ)တြင္ ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္လိုေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္လို
ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူ(၅)ေယာက္ႏွင့္ လူ(၅)
ေယာက္ထက္ပို၍ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ စုေဝးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္
ျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ဟစ္ေအာ္
ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ လႈပ္ေဆာ္ျခင္း၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျပဳျခင္း
မည္သူမွ် မျပဳရ ဟုပါရွိသည္။

၂/၈၈ (ဂ)တြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် သပိတ္စခန္းဖြင့္ျခင္း၊
ဆူပူလံႈ႕ေဆာ္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈတစ္စံု
တစ္ရာ က်ဴးလြန္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူစုလူေဝး
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စုရံုးျခင္း မည္သူမွ် မျပဳလုပ္ရ ဟုပါရွိေၾကာင္းသိရၿပီး
အဆိုပါ အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈ အား ထုတ္ျပန္လိုက္စဥ္က ထုတ္ျပန္
သည့္ေန႔မွစ၍ ရဟန္း ရွင္လူ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လိုက္နာရန္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စူးရွ
ျပည္သူေတြကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတဲ့ အမိန္႔ေတြကို ပယ္ဖ်က္လာတဲ့အတြက္ႀကိဳဆိုပါ တယ္ ဟု ဦးဝင္းတင္ဆို

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉။

ယေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈ အား ပယ္ဖ်တ္လိုက္
ေၾကာင္းပါရွိၿပီး အဆုိပါ ျပည္သူမ်ားအား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ အမိန္႔မ်ား ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆို
ေၾကာင္း ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္က ျမန္မာ့ေခတ္သို႔ေျပာၾကားသည္။

အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈ သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝိပိျပားမႈ တည္ေဆက္ေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အမိန္႔သည္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ သမၼတမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ
သူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

"ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကို ယွဥ္တြဲၿပီးလုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူကို ဟန္႔တား၊ ကန္႔သန္႔၊ ရန္လိုခ်င္တဲ့ဥပေဒ ေတြဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ယွဥ္တြဲသြားမယ္ဆိုတဲ့ သဓိဌာန္ မခိုင္မာဘူးဗ်။ အခုလို ျဖတ္သိမ္းလာတဲ့အတြက္ေတာ့ ႀကိဳဆိုပါတယ္" ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကားသည္။

၎ကပင္"ဒီလိုဥပေဒေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ထုတ္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေလာက္မွာ ျပည္သူကို ဒီလို ဥပေဒေတြနဲ႔ကန္႔သက္ထားခဲ့တယ္။ အလားတူ ဒီလို ဥပေဒေတြကိုလည္း ရုပ္သိမ္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္ဗ်" ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

"သမၼတႀကီး ပယ္ဖ်က္လိုက္တာက အမိန္႔ေပါ့ေနာ္။ အဲတုန္းကထုတ္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတႀကီး အမိန္႔နဲ႔ပယ္ဖ်က္လို႔ ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဥပေဒၾကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္ ရမဲ့ ဟာေတြ ရွိတယ္ဥပေဒနဲ႔ အမိန္႔နဲ႔ ကြာတာေလးေတြ ရွိပါတယ္" ဟု ဦးရဲထြဋ္ကဆိုသည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ သံုးသပ္ ၍ ေဆြးေႏြးၿပီးျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဥပေဒျပဳအာဏာက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာပဲရွိတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထိ တင္သြင္း ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါက နည္းနည္းအခ်ိန္ယူရမွာေပါ့" ဟု ဦးရဲထြဋ္ကေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါ အမိန္႔ ၂/၈၈ (ခ)တြင္ ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္လိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ က်ဴး လြန္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူ(၅)ေယာက္ႏွင့္ လူ(၅)ေယာက္ထက္ပို၍ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ စုေဝးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ လႈပ္ေဆာ္ျခင္း၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျပဳျခင္းမည္သူမွ် မျပဳရ ဟုပါရွိသည္။

၂/၈၈ (ဂ)တြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် သပိတ္စခန္းဖြင့္ျခင္း၊ဆူပူလံႈ႕ေဆာ္လိုေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊   ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူစုလူေဝးျပဳ  လုပ္ျခင္း၊ စုရံုးျခင္း မည္သူမွ် မျပဳလုပ္ရ ဟုပါရွိေၾကာင္းသိရၿပီးအဆိုပါ အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈ အား ထုတ္ျပန္လိုက္စဥ္က ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ ရဟန္း ရွင္လူ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လိုက္နာရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စူးရွ

No comments:

Post a Comment