သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Sunday, October 13, 2013

ေမာင္ေမာင္ၾကီး(မန္း)မွ တင္ၿပေသာ ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဥပေဒအၾကံၿပဳလႊာ
No comments:

Post a Comment