သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Thursday, November 22, 2012

“႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္း

 Ko Rohingya's photo.
ဗိုလ္သိန္းေဌးဆိုတဲ့ လူ႔ဗာလ ဖတ္ရန္
**************************
ဗိုလ္သိန္းေဌး ခင္ဗ်ားက “႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းက အင္မတန္မွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေနနဲ႔ေရာ၊ ေရွ႕က အစုိးရ အဆက္ဆက္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ အေခၚအေ၀ၚကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း လက္ခံထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတာပါ”လို႔ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္႐ုံး (UMFCCI) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔၏ ရခုိင္အေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာခဲ့တယ္။

အခု ခင္ဗ်ား အေမေပးၿပီး အေဖမေတာ္လိုက္ရတဲ့ သားသတ္သမား စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕လက္ထက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၉၀ မွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြဟာအေၾကာင္း ေရးသားထားတာကို ခင္ဗ်ား ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ တင္ျပေပးလိုက္တယ္။

ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အဲဒီ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အျပည့္အစုံကို ဖတ္ခ်င္ရင္ ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ေဒါင္းလုပ္လုပ္ကာ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္တယ္။

https://docs.google.com/file/d/0Bwl_hA7bJaAeZDkwYTBlYTctMjUwMi00ODQ2LTljYTgtODIwOGYxOTRmZjU1/edit?pli=1
ဗိုလ္သိန္းေဌးဆိုတဲ့ လူ႔ဗာလ ဖတ္ရန္
**************************
ဗိုလ္သိန္းေဌး ခင္ဗ်ားက “႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းက အင္မတန္မွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေနနဲ႔ေရာ၊ ေရွ႕က အစုိးရ အဆက္ဆက္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ အေခၚအေ၀ၚကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း လက္ခံထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတာပါ”လို႔ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္႐ုံး (UMFCCI) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔၏ ရခုိင္အေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာခဲ့တယ္။

အခု ခင္ဗ်ား အေမေပးၿပီး အေဖမေတာ္လိုက္ရတဲ့ သားသတ္သမား စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ လက္ထက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၉၀ မွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြ ဟာအေၾကာင္း ေရးသားထားတာကို ခင္ဗ်ား ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ တင္ျပေပးလိုက္တယ္။

ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အဲဒီ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အျပည့္အစုံကို ဖတ္ခ်င္ရင္ ေအာက္ကလင့္ခ္ ကို ႏွိပ္ၿပီး ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ကာ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္တယ္။

https://docs.google.com/file/d/0Bwl_hA7bJaAeZDkwYTBlYTctMjUwMi00ODQ2LTljYTgtODIwOGYxOTRmZjU1/edit?pli=1

No comments:

Post a Comment