သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Monday, October 21, 2013

Charles Paton’s a Short Report on Arakan အစီရင္ခံစာအရ

(၁)။ - မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္မတုိင္မီက ရခုိင္ဘုရင္လက္ထက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားၿဖစ္ၿခင္း။
(၂)။ - မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္လက္ထက္၌ လယ္ကူလီအၿဖစ္၀င္လာသူမဟုတ္ၿခင္း။
(၃)အဂၤလိပ္လက္ထက္ မတုိင္မီကပင္ ၁၈၂၆ ခု Charles Paton's Report အစီရင္ခံစာအရ မြတ္လင္လူဦးေရ (၃၀၀၀၀) ရွိေၾကာင္း အေထာက္ခုိင္လုံေၾကာင္း မၿငင္းနဳိင္ေသာ အေထာက္အထားၿဖစ္သည္။
အၿပည္႔အစုံဖတ္ရန္ လင္႔ အၿပည္ အစုံဖတ္ရန္ လင္႔

No comments:

Post a Comment