သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Saturday, January 19, 2013

ထိုင္းသို ့ေရာက္သြားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၈၀၀ ခန္႔ကို ႏွင္ထုတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ယာယီထိန္းသိမ္ေပးထားရန္ ထိုင္းမူဆလင္အဖြဲ ့ တိုက္တြန္း

ဘန္ေကာက္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ။ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို ့ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွေန၍ ့ေရာက္လာခဲ့ေသာ မူဆလင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၈၀၀ ဦးခန္႔ ကို ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ျခင္း မျပဳဘဲယာယီ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပး ထားရန္ ထိုင္းရွိ မူဆလင္အဖြဲ ့မ်ားက အစိုးရအားတိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္း နယူးစ္ေအဂ်င္စီသတင္း၏ ေဖၚျပခ်က္အရ ထိုင္းဗဟို အစၥလမ္မစ္ေကာ္မတီက အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားတတိယႏိုင္ငံသို႔ မပို႔မီ စပ္ၾကား ျမန္မာသို႔ ျပန္ႏွင္မထုတ္ဘဲထိုင္း၌ ခိုလံႈခြင့္ ေပးထား သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားသည္။
ယင္းေကာ္မတီက ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဆုန္ ခလာျပည္နယ္မွဗလီတစ္ခုတြင္ တရားမဝင္ေရႊ ့ေျပာင္း လာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ယာယီစခန္း ျပဳလုပ္ကာ ထားရွိေပးႏိုင္ေၾကာင္းပါ အဆိုျပဳထားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔ကလည္း ဆုန္ခလာျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္ ျပည္ နယ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ့တြင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထားရွိရာ ယာယီေနရာကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္းက်န္းမာေရး တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္လည္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးတို႔သည္ ဆုန္ခလာျပည္နယ္ အဆိုပါစခန္းသို ့ သြားေရာက္ကာ ေဆးစစ္ေပးမွဳ မ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment